Begeleiding bij Aanvraag, Ontwerp en Borging

Associate degree opleidingen en Hogere bedrijfsopleidingen

hand plantje groeit

Aanvraag

Samara begeleidt instellingen bij de aanvraag van een Associate degree of een hogere bedrijfsopleiding. We doen onderzoek in de regio om de doelmatigheid van de opleiding te kunnen aantonen. Hiervoor interviewen we branches en bedrijfsleven en toetsen we of de opleiding potentie heeft onder de mogelijke MBO instroom. We zijn sparringspartner voor het MBO, HBO en het bedrijfsleven als het gaat om het associate degree.

Details

hand blauwe lamp

Ontwerp

We begeleiden ontwerpteams bij het maken van het nieuwe curriculum, we schrijven beleid, sparren mee over inrichting van studieloopbaanbegeleiding en samenwerking met het bedrijfsleven. Ook ontwerpen we voor de voorlichting naar studenten en potentieel werkveld voorlichtingsmateriaal en visiedocumenten. We coachen en trainen daarnaast ook nieuwe teams die zelfsturend willen gaan werken.

Details

hand blauwe bessen

Borging

Op het moment dat een associate degree bestaat, is het belangrijk om de kwaliteit hoog te houden. Samara begeleidt teams bij het borgen van het eindniveau bij het afstuderen. We hebben hier diverse tools voor ontwikkeld. Daarnaast begeleiden we teams bij het calibreren. We zijn groot voorstander van regelmatige calibratiesessies waarbij docenten onderling elkaars constructen onderzoeken, daar kan geen rubric tegenop!

Details

hand lamp

Diensten

Samara is een bureau met specifieke deskundigheid op het gebied van level 5, in NL zijn dit de associate degrees en hogere bedrijfsopleidingen. We geloven dat Level5 afgestudeerden een nieuwe belangrijke toevoeging is aan ons onderwijs en op de arbeidsmarkt. We enthousiasmeren bedrijfsleven en onderwijsorganisaties waar Level5 nog een onbekend begrip is. We hebben als bureau verschillende soorten expertise in huis en kunnen daarmee inspelen op diverse vragen rondom het Ad.

Details