Borging

Borging

Borging van het niveau

Borging van het niveau

Samara heeft samen met het LEIDO en in opdracht van de Rotterdam Academy het positioneringsstuk “eindniveau 5” geschreven. In dit rapport is het level 5 verder uitgewerkt zodat het bruikbaar is voor docenten en studenten. Het overzicht dat hieronder staat is hier een onderdeel van. We sturen dit stuk graag naar je op, je kunt dit aangeven in het contactformulier.

Level 5 is een nieuw niveau in het Nederlandse onderwijssysteem. MBO-4 en bachelor zijn bekend. Het Associate degree zit hier precies tussenin, maar wat betekent dat nu? We hebben het verschil tussen de 3 niveaus in een overzicht gezet:

Trappetje

De Rotterdam Academy gebruikt dit overzicht in de communicatie naar studenten en ouders op de open dag. Ook is het een hulpmiddel voor docenten bij het ontwikkelen van toetsen en het beoordelen van het niveau van een afstudeeropdracht.

We ontwikkelden ook een afstudeertool, de afstudeerplacemat, waarbij we het proces van het calibreren in een docententeam faciliteren. De tool bestaat uit criteria met betrekking tot toetsing, waarbij de docent kan aangeven of het afstuderen naar zijn mening aan deze criteria voldoet.

Het borgen van het niveau is meer dan het maken van goede toetscriteria en uitgebreide rubrics. Net zo belangrijk is het dat assessoren eenzelfde beeld hebben van het eindniveau. Het creëren van een gedragen beeld is een continu proces waarin teams onderling afstemmen. Samara begeleidt dit soort calibreersessies.

Ook aan het worstelen met het niveau? We ondersteunen graag bij de begeleiding van assessoren bij het ontwerpen van toetsen en leerdoelen, vormgeven van het afstuderen en het faciliteren van calibreersessies.

Borging van het curriculum

Borging van het curriculum

De competenties waar het associate degree aan moet voldoen zijn afgeleid van het landelijke bachelorprofiel en vertaald naar het Ad niveau. Vervolgens zijn deze competenties doorvertaald naar thema’s, vakken en projecten, leerdoelen en toetscriteria. Voor een accreditatie worden kruisjestabellen en verantwoordingsdocumenten opgesteld om te laten zien dat het programma consistent is opgebouwd.

curriculum overzicht
curriculum overzicht

Samara heeft een database ontwikkeld waarin de consistentie in het curriculum in een oogopslag te zien is. We kunnen de competenties, thema’s, vakken en projecten, leerdoelen en toetscriteria in de database invoeren, waarna je verschillende overzichten in een rapport kunt uitdraaien.

De grote Wordbestanden waarin de verbanden uitgelegd worden en alle kruistjestabellen, zijn door deze tool overbodig. De database geeft overzicht en vanuit meerdere kanten zijn de verbanden te benaderen en te bekijken. Kwaliteitszorg krijgt hiermee een tool in handen waarmee tijd gewonnen wordt en overzicht gecreëerd. Deze tool is overigens voor alle opleidingen in te zetten die curriculumoverzichten nodig hebben. Mbo, bachelor en masteropleidingen zijn hiermee geholpen.

Voor verschillende opleidingen Ad hebben we een rapport geschreven waarin we de vergelijking maken tussen de competentieprofielen van de bachelor, het Ad en de kwalificatiedossiers van het MBO. In één rapport is hiermee duidelijk wat jouw Ad uniek maakt en hoe het zich verhoudt tot level 4 en level 6.

Geïnteresseerd in een curriculumconsistentie-check of een level-analyse rapport? Neem contact met ons op via dit contactformulier.