Advice on Application, Design and Quality Assurance

Associate degree educations en Hogere bedrijfsopleidingen

hand plantje groeit

Aanvraag

HBO-instellingen kunnen een associate degree variant van de bachelor aanvragen. Hiervoor geldt een specifieke procedure. De instelling dient een aanvraagdossier in bij het NVAO. Een panel beoordeelt dit dossier en keurt de aanvraagt goed of af. Samara begeleidt bij het samenstellen van de aanvraagdossiers. Samara is ook een onafhankelijk onderzoeksbureau dat het doelmatigheidsonderzoek voor het dossier kan uitvoeren. Voor hogere bedrijfsopleidingen geldt een andere procedure. Ook voor MBO instellingen die graag een partnerschap aangaan met HBO instellingen adviseren we over samenwerking en mogelijke scenario’s. Voor incompany scholing waarbij de cursussen zich richten op het opschalen van MBO-4 medewerkers adviseren we over het laten classificeren van het niveau en eventuele samenwerkingsvormen met hbo-instellingen.

Details

hand blauwe lamp

Ontwerp

Een associate degree opleiding vraagt om een ander ontwerp van het curriculum. De samenwerking met het bedrijfsleven heeft een prominente rol in het curriculum evenals het leren onderzoekend werken en kritisch denken. Samara begeleidt ontwerpteams bij het maken van de beeldschets van de afgestudeerde student, een curriculumschema en competentiematrices. We weten welke stappen een ontwerpteam doorloopt en kunnen in elke fase ondersteunen. Ook ondersteunen we in voorlichting naar studenten en potentieel werkveld door ontwerp van voorlichtingsmateriaal en visiedocumenten. Naast het ontwerp van curriculum, is een het HR-ontwerp van een nieuw team dat vaak bestaat uit MBO en bachelordocenten een belangrijk thema dat bijdraagt in het slagen van de opleiding. We begeleiden teams en directies om teams om echt zelfsturend te laten zijn.

Details

hand blauwe bessen

Borging

Op het moment dat een associate degree bestaat, is het belangrijk om de kwaliteit hoog te houden. Samara begeleidt teams bij het borgen van het eindniveau bij het afstuderen. We hebben hier diverse tools voor ontwikkeld. Landelijk hebben we i.s.m. het LEIDO een standaard  beschreven voor Level 5 en het associate degree. Ook maken we curriculumoverzichten voor opleidingen waarin de relaties tussen competenties en cursusinhoud in éém oogopslag helder worden. We doen ook checks op de criteria van eindassessments van het afstuderen om te borgen dat het level 5, het associate degree, daadwerkelijk wordt getoetst bij het afstuderen. Daarnaast begeleiden we teams bij het calibreren. We zijn groot voorstander van regelmatige calibratiesessies waarbij docenten onderling elkaars constructen onderzoeken, daar kan geen rubric tegenop!

Details

hand lamp

Portfolio

Samara is een bureau met specifieke deskundigheid op het gebied van level 5, in NL zijn dit de associate degrees en hogere bedrijfsopleidingen. We zien de toegevoegde waarde van Level5 voor het werkveld en instromende MBO-4 studenten. We geloven dat Level5 afgestudeerden werkelijk toegevoegde waarde hebben op de huidige arbeidsmarkt. We maken doelmatigheidsonderzoeken, visiedocumenten, beleidsstukken, voorlichtingsmateriaal en curriculumoverzichten. We begeleiden docententeams m.b.t. Level5 vraagstukken. We enthousiasmeren bedrijfsleven en organisaties waar Level5 nog een onbekend begrip is. We zijn aangesloten bij het LEIDO en CHAIN5, de Europese vereniging voor Level5. We werken landelijk en internationaal, op alle plekken waar mensen de waarde van Level5 zien en willen uitbouwen.

Details