slider hand bulb groot

Ontwerp

Zelfsturende teams

Ontwerp van zelfsturende teams

Hogescholen werken samen met MBO instellingen om een Ad vorm te geven. Uit deze samenwerking ontstaan vaak nieuwe docententeams die bestaan uit docenten met ervaring in de bachelor en docenten met ervaring in het MBO. Het samenvoegen van deze twee werelden maakt een Ad-team uniek.

Docententeams die een Ad begeleiden, zijn in het begin nog klein en de taken en verantwoordelijkheden worden over de groep verdeeld. Vaker impliciet dan expliciet krijgen deze teams veel verantwoordelijkheid en krijgen ze de vorm van een zelfsturend team.

Zelfsturende teams ontstaan niet zomaar. Docenten zijn gewend in een andere organisatievorm met meer hiërachie te functioneren en de overgang naar zelfsturendheid vraagt een duidelijke visie en begeleiding.

Samara biedt korte workshops en een leergang van 5 bijeenkomsten van een ochtend aan om een zelfsturend team binnen een Ad doordacht te kunnen inzetten. De workshops en de leergang zijn toegankelijk voor docenten en voor managers. De scholing is speciaal afgestemd op de vragen die spelen binnen een Associate degree team.

Daarnaast bieden we teamcoaching aan waarbij we aansluiten bij teambijeenkomsten en teams begeleiden in de groepsdynamiek naar verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

Interesse in een scholings/ coachingstraject voor jouw team of groep opleidingsmanagers? Neem contact met ons op.

Curriculum

Ontwerp van curriculum

Het curriculum van een associate degree opleiding duurt 2 jaar en leidt op voor een diploma op level 5. Een Ad is gekoppeld aan een bestaande bachelor en heeft zijn eigen unieke karakter. Een Ad is daarmee geen halve bachelor waarbij een vierjarige opleiding in tweeën wordt geknipt.

Een Ad bedient een unieke doelgroep en staat dichtbij het werkveld. In een goed ontwerp is dit consistent doorvertaald naar visie, docentrollen, didactiek en toetsing.

BIj het ontwerpen van het curriculum voor een Ad start een ontwerpteam met het beeld van de instromende student en een geschetst beeld van de uitstromende student. Het curriculum is een geïntegreerd geheel van vakken en projecten waarin het werkveld een prominente rol heeft.

Samara heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd in het begeleiden van ontwerpteams. We

  • begeleidden het team Ad ondernemen in een tweedaagse naar een nieuw ontwerp
  • schreven het beleid voor de praktijklijn voor de Rotterdam academy
  • schreven de visie op duaal Bouw & Civiel in opdracht van Stichting Bouwtalent

We kunnen ook uw team begeleiden bij het ontwerp van het curriculum, het doorvertalen van het competentieprofiel en het inrichten van de specifieke didactiek en toetsing. Dit kan in allerlei vormen, coaching on the job, redigeren op afstand, schrijven van de opleidingsprofielen.

Vragen over (her)ontwerp van het curriculum, samenwerkingsvormen met het werkveld en visie op de opleiding? We praten hier graag over door, contact ons.