Portfolio

Curriculum design

van 20 mei tot 2 juni 2017 heeft Marije geparticipeerd in een studiereis naar China. In deze studiereis zijn 5 steden aangedaan waar MBO instellingen en universiteiten zijn bezocht. Op een aantal van deze instituten vond ook een internationale conferentie plaats over kwaliteitszorg. Op de conferentie in Xiamen is een presentatie gegeven vanuit het Nederlandse perspectief op het associate degree. In de presentatie is een toelichting op het niveau 5 in Europa en Nederland en het vormen van nieuwe Regionale Associate Colleges in Nederland gegeven. Naar aanleiding van deze conferentie is een serie papers uitgebracht. Hier vind je de Engelse versie van dit paper

Verschil tussen mbo-4 en een Bachelor

Het Ad is een opleidingsniveau dat op zichzelf staat en een volwaardige plek heeft in het onderwijssysteem en op de arbeidsmarkt. Vanuit die gedachte hebben we "het trappetje" ontwikkeld. Het Associate degree staat precies in het midden tussen een mbo-4 en een Bachelorniveau en kan makkelijk afgezet worden tegen deze twee niveaus. Bij de beschrijving hebben we gekeken naar de ontwikkeling die de student door maakt op specifieke ontwikkelgebieden. De groei is zichtbaar.

Het Niveau

Het associate degree is een nieuw certificaat in het Nederlandse onderwijssysteem. Studenten met een Havo diploma of een mbo-4 diploma worden toegelaten op een opleiding die het associate degree aanbiedt. Na 2 jaar studeren krijgt de student een certificaat met het associate degree. In het Europese kwalificatieraamwerk is dit certificaat ingeschaald op Level 5.

Ter vergelijking mbo-4 en Havo is level 4 en een bachelordiploma is level 6. In dit Europese kwalificatieraamwerk zijn criteria benoemd wat dit niveau inhoudt. Samara heeft dit niveau inzichtelijk gemaakt en geplaatst naast niveau 4 en niveau 6. In Expertise is hierover een artikel gepubliceerd.

Visie op de bouwsector en het onderwijs

Stichting Bouwtalent-Zuid is de behartiger van werkgevers in de sector Bouw & Infra. Haar taak is tweeledig, ze zijn er voor de branche en voor de studenten. Stichting Bouwtalent selecteert, plaatst en begeleidt studenten op door hen geselecteerde leerwerkplekken. Bouwtalent staat voor kwaliteit van het werkplekleren en heeft hart voor het duale leren. Vanuit deze context vroeg Bouwtalent of Samara samen met de duale opleiding Bouw & Infra van Avans Hogeschool een nieuwe visie te beschrijven op het onderwijs van de toekomst in de bouwsector. Deze visie inspireerde het werkveld en was het startdocument voor de curriculumvernieuwing bij de gehele opleiding Bouw & Infra.

Onze klanten

  • Rotterdam Academy
  • Da Vinci
  • Avans
  • Bouwtalent
  • TU/e